Kurallar

Bei Kommentaren und anderen Kommunikationsaktivitäten, die von Benutzern auf der Website www.eura24.com verfasst werden, gelten folgende Regeln:
• Benutzer müssen einander respektvoll begegnen.
• Rassistische, sexistische, homophobe und beleidigende Kommentare von Mitgliedern untereinander werden nicht toleriert. In diesem Fall werden Kommentare gestört.
• Wir behalten uns das Recht vor, keine Inhalte und Kommentare von Benutzern zu veröffentlichen, die zu Hass, Gewalt, Provokation oder Herabwürdigung gegen Einzelpersonen oder bestimmte Gruppen aufgrund der religiösen Überzeugung, der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, des Alters, des sozialen Status, der politischen Meinung, der sexuellen Orientierung oder der körperlichen Verfassung aufstacheln . .
• Offenlegung der personenbezogenen Daten anderer Benutzer unter Verletzung der Mitgliedschaftsvereinbarung unter Verwendung dieser Informationen zu ihrem eigenen Vorteil; Die Accounts von Nutzern, die anderen Nutzern ständig auf beunruhigende Weise folgen, indem sie Drohungen, Belästigungen und Anstiftung zu Gewaltanreizen einsetzen, werden geschlossen.
• Erniedrigende Personen, Institutionen, Kulturen oder Gesellschaften, Obszönitäten, Demütigungen oder umgangssprachliche Ausdrücke sind nicht erlaubt. Wir behalten uns das Recht vor, solche Kommentare zu löschen, notwendige Personen zu verwarnen und/oder deren Mitgliedschaften zu löschen.
• Für eine gesündere Diskussionsumgebung ist es für Mitglieder obligatorisch, die Überzeugungen und Meinungen anderer Benutzer in den Kommentaren zu respektieren.
• In Kommentaren sollten keine Großbuchstaben verwendet werden.
• Kommentare auf der Site müssen auf Türkisch sein.
• In den Kommentaren sollte möglichst auf Rechtschreibung und Rechtschreibung geachtet werden. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, unverständliche Kommentare zu korrigieren und zu löschen.
• Kommerzielle oder urheberrechtlich geschützte Kommentare sind nicht erlaubt.
• Ein anstößiger Benutzername kann nicht gewählt werden.
• Kommentare, die nicht vom Inhalt des Inhalts abweichen, helfen, mögliche Diskussionen zu vermeiden. Andernfalls können Ihre Kommentare nach Ermessen unserer Redaktion gelöscht werden.
• Mitglieder sollten ihre persönlichen und privaten Daten zu ihrer eigenen Sicherheit nicht weitergeben.
• Wir behalten uns das Recht vor, die Konten von Benutzern zu löschen, die unseren Mitarbeitern private Nachrichten mit Beleidigungen und Obszönitäten senden.
• Das Versenden von Spam-Nachrichten ist verboten. Es wird auch gestört, wenn gleiche und ähnliche Nachrichten mehr als einmal gesendet werden.
• Kommentare, die Missachtung gegenüber Justizbehörden beinhalten oder beinhalten, werden nicht toleriert. Alles, was sich auf das laufende oder zukünftige Gerichtsverfahren auswirkt, fällt in diesen Bereich.

www.eura24.com web sitesi adresinde  kullanıcılarının yazdıkları yorumlar ve diğer iletişim etkinliklerinde uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Kullanıcıların birbirlerine karşı saygılı olması zorunludur.
 • Üyelerin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara müsamaha gösterilmeyecektir. Böyle durumda yorumlara müdahale edilecektir.
 • Kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını saklı tutmaktayız.
 • Üyelik Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcıların hesapları kapatılacaktır.
 • Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmemektedir. Bu tür yorumların silinmesi, gerekli kişilere uyarı gönderilmesi ve/veya üyeliklerinin silinmesi hakkını saklı tutmaktayız.
 • Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda üyelerin, diğer kullanıcıların inançlarına ve görüşlerine saygı göstermeleri zorunludur.
 • Yorumlarda büyük harf kullanılmamalıdır.
 • Site içerisindeki yorumlar Türkçe olmalıdır.
 • Yapılan yorumlarda mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem verilmelidir. Bu nedenle anlaşılmayan yorumlarda, düzeltme ve silme hakkını saklı tutmaktayız.
 • Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara izin verilmeyecektir.
 • İnsanları kışkırtan, saldırgan bir kullanıcı adı seçilemez.
 • İçeriğin konusunda sapmayarak yapılan yorumlar olası tartışmaların engellenmesine yardımcı olacaktır. Aksi takdirde yorumlarınızı editörlerimizin takdirine bağlı olarak silinebilir.
 • Üyelerin kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.
 • Çalışanlarımıza, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atan kullanıcıların hesaplarını silme hakkını saklı tutmaktayız.
 • Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilecektir.
 • Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilmez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.