Yayın İlkeleri

Tatsächlich gibt es in unserem Gesetz, abhängig von der Pressefreiheit, keinen spezifischen „Grundsatztext“, den Presseorganisationen und Pressevertreter einhalten müssen.
Selbstverständlich gibt es für Presseorganisationen und Pressevertreter keine rechtsverbindlichen Grundsätze oder Regeln, die über die allgemeinen gesetzlichen Regelungen
hinausgehen. Aus diesem Grund sind Pressevertreter verpflichtet, bei ihrer Arbeit die allgemeinen Gesetze einzuhalten. Es gibt jedoch einige Grundprinzipien, die vom in unserem Land
tätigen Presserat angenommen und angekündigt wurden.

ie Grundprinzipien, die wir ebenfalls akzeptieren, sind:
• Niemand in den Sendungen; nicht wegen ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Gesundheit, ihrer körperlichen Behinderung, ihres sozialen Status und ihrer religiösen Überzeugung zu verurteilen oder zu demütigen,
• Einschränkung der Gedanken-, Gewissens- und Meinungsfreiheit; Keine Veröffentlichungen zu machen, die das allgemeine moralische Verständnis, die religiösen Gefühle, die grundlegenden Grundlagen der Familieninstitution schockieren oder verletzen,
• Journalismus, der eine öffentliche Pflicht ist, nicht für private Zwecke und Interessen zu verwenden, die gegen die guten Sitten verstoßen,
• keine Aussagen zu machen, die Einzelpersonen und Organisationen über die Grenzen der Kritik hinaus erniedrigen, erniedrigen oder verleumden,
• das Privatleben von Personen nicht zum Gegenstand der Veröffentlichung machen, es sei denn, dies ist im öffentlichen Interesse erforderlich,
• keine Nachrichten zu veröffentlichen, deren Recherche im Rahmen des Journalismus liegt, ohne recherchiert zu werden oder ohne sich ihrer Richtigkeit sicher zu sein,
• die bereitgestellten Informationen unter der Bedingung der Vertraulichkeit nicht zu veröffentlichen, es sei denn, das öffentliche Interesse erfordert dies ernsthaft,
• Vor Abschluss des Vertriebs eines Medienorgans, das von einem anderen Presseorgan mit besonderem Aufwand hergestellte Produkt nicht wie ein eigenes Produkt der Öffentlichkeit zu präsentieren, auf die Herkunft der von den Agenturen eingekauften Spezialprodukte zu achten,
• niemanden für „schuldig“ zu erklären, es sei denn, er wird durch eine gerichtliche Entscheidung für schuldig befunden,
• Handlungen, die gesetzlich kriminalisiert sind, niemandem zuschreiben, es sei denn, es gibt triftige Gründe zu der Annahme, dass sie echt sind,
• Journalisten müssen die Vertraulichkeit ihrer Quellen wahren. Die öffentliche Meinung der Quelle ist persönlicher, politischer, wirtschaftlicher usw. Ausgenommen sind die Fälle, in denen es darauf abzielt, aus Gründen irrezuführen.
• die Pflicht eines Journalisten nicht mit Methoden und Einstellungen zu erfüllen, die die Würde seines Titels beeinträchtigen könnten,
• Sendungen zu vermeiden, die Gewalt und Mobbing fördern und menschliche Werte verletzen,
• diese Qualitäten von Anzeigen und Veröffentlichungen im Charakter von Werbung ohne Zweifel aufzuzeigen,
• Einhaltung des Zeitrekords für das Veröffentlichungsdatum,
• Das Recht auf Presseorgane, Antworten und Widerlegungen aufgrund falscher Veröffentlichungen zu respektieren.


Esasen basın özgürlüğüne bağlı olarak bizim hukukumuzda basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının uymak zorunda oldukları belirli bir “ilkeler metni” bulunmamaktadır. Doğal olarak basın kuruluşları ve basın mensupları açısından genel hukuk kurallarının ötesinde hukuken bağlayıcı nitelikte herhangi bir ilke veya kural bulunmamaktadır.

Bu nedenle basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır.

Bizim de kabul ettiğimiz temel ilkeler şunlardır:

 • Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapmamak,
 • Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
 • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
 • Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
 • Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
 • Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
 • Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
 • Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
 • Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 • Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu niteliklerini, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtmek,
 • Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
 • Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.