Emeklilik

Emeklilik
30-12-2022

Türkiye’de emeklilik ile ilgili düzenleme yapılarak erken emekliliğin önü kesilmişti. 

25 sene çalışma hayatından sonra çok rahat emekli olabiliyordunuz.  

Türkiye gibi az gelişmiş ve kalkınmakta olan bir ülkede erken emeklilik o ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. 

Siz refah ve müreffeh bir ülke istiyorsunuz diğer taraftan az bir çalışma hayatıyla iş hayatına veda ediyorsunuz.  

Bir insanın en verimli olacağı bir dönemde siz o kişilere emeklilik hakkı tanıyorsunuz. 

Bu nasıl olabilir?

Siz her olayda Batı ülkelerini örnek alıyorsunuz da, emeklilikte neden bu ülkeleri örnek almıyorsunuz?

İktidar olsun veya muhalefet olsun emeklilik konusunda ülkemizde gerçekçi bir düzenleme yapılmamıştır. 

İş hayatının gerçeklerinden çok uzak popülist bir düzenleme yapılmıştır.  

Uzun vadede ülke ekonomisine ve gelecek nesillere çok büyük bir yük getirecek bir düzenleme maalesef kanunlaşmıştır. 

Bu düzenleme ülkenin hayrına olmamıştır.    

Federal Almanya’da en erken 65 yaşında emekli olabiliyorsunuz, eğer siz 18 yaşında iş yaşında başlamışsanız, emekli olduğunuz zaman çalışma süreniz 47 sene oluyor. 

Şimdi soruyorum kişi başına milli geliri 40 bin doların üzerinde olan Almanya insanlarını en erken 65 yaşında emekli ederken ve 47 sene çalıştırırken, Türkiye gibi kişi başı milli geliri 9 bin dolar olan ülke mi gerçekçi ve ekonomik hayatın gerçeklerine uygun davranmaktadır?

İktidarıyla, muhalefetiyle, medyasıyla elbirliğiyle ülkeyi batırmaya çalışıyorlar ve herkes EYT'de yaş sınırı yok diyerek sevinerek paylaşımlar yapıyorlar.  

Uzun vadede bu düzenleme Türkiye’nin hayrına olmamıştır ileri ki yıllarda bunun ekonomik faturası çok acı bir şekilde geri dönecektir. 

Batı ülkeleri emeklilik yaşını daha da yükseltmek isterlerken, Türkiye 2 milyon 250 bin yeni bir genç emekliler ordusunu nasıl ekonomik olarak finansa edecek.  

Türkiye’de herkes devletten nemalanmak istiyor ve her türlü yola başvuruyor. Acaba "Devlet malı" yerine "millet malı" dense bazı şeyler değişir mi?

Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı huy edinenler; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da geleceklerini kaybetmeye mahkûmdurlar. (Hz. Ali)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?