Göz Yumma

Göz Yumma
17-10-2023Gözünü diken çok mazlum malına;
Göz yumma adalet olmalı önce.
Gözüne kestirmiş bakmaz çuluna
Göz hakkına uygun kalmalı önce.

Gözü ısırsa da değil tanıdık,
Göz kararı açık göz görür tanık,
Gözü pek yüksekte biraz uyanık
Gözünü dört açıp dalmalı önce.

Gözü aç - karnı tok ne yese doymaz
Gözden çıkarmıştır kanuna uymaz,
Göz nuru döksen de bir işe saymaz
Gözü toktan dersler almalı önce.

Gözünde tütse de ayırmaz zaman,
Gözü yılmış dağlar yüksek kar boran,
Göze girmek ister her yer kör duman
Göz gezdirip haber salmalı önce.

Göze ilişiyor kıyı köşede,
Göz boyuyor olsa billür şişede,
Göze çarpar rütbe erde - Paşa'da
Gözde iken kıymet bilmeli önce.

Göze göz, dişe diş kapılma asla,
Göze almış Ressam Halil'i sesle,
Göz koyan sayılmaz kimi hevesle
Göz varken doğruyu bulmalı önce.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?