İslamdır Bu Aşkın Gönlünde Olan

İslamdır Bu Aşkın Gönlünde Olan
30-04-2023

İslamdır Allah’ın indinde tek din;
İslamdır dosdoğru yolunda olan.
İslamdır güzelden üstün güzelin
İslamdır güllerin gülünde olan,

İslamdır hür akıl aşkla bir iman,
İslamdır Hakk emri bilimle Kur’an,
İslamdır ar edep cevheri irfan
İslamdır bir aşkın balında olan.

İslamdır her şeyde var olan hikmet,
İslamdır cömertlik, sevgiyle şefkat,
İslamdır terk eden kin kibir nefret
İslamdır hakikat dilinde olan.

İslamdır kainat Hakk’ın eseri,
İslamdır bir emre uyar her yeri,
İslamdır hak için dökerse teri
İslamdır helalin selinde olan.

İslamdır tutarsa verdiği sözü,
İslamdır güzellik yansıtır özü,
İslamdır aydan ak nur saçar yüzü
İslamdır hür vicdan halinde olan.

İslamdır rehberi Hakk’ın Resulü,
İslamdır hor görmez; hoş görür kulu,
İslamdır yoksula verirken pulu
İslamdır gizlice elinde olan.

İslamdır meyletmez pula makama,
İslamdır tenezzül yoktur harama,
İslamdır sabreder her türlü gama
İslamdır sağında solunda olan.

İslamdır ağamsın - paşamsın demez,
İslamdır katiyen kul hakkı yemez,
İslamdır zalime olmaz ki çömez
İslamdır barışın ilinde olan.

İslamdır bir görür akla karayı,
İslamdır put etmez kulu, parayı,
İslamdır düzeltir hemen arayı
İslamdır ormanda - çölünde olan.

İslamdır zorlama; kolay et işi,
İslamdır aşk ile imandır başı,
İslamdır inanan olur kardeşi
İslamdır Allah’ın kulunda olan.

İslamdır idrakle açılır dili,
İslamdır işlemiş Ressam Halil’i,
İslamdır göstermiş gerçek güzeli
İslamdır bu aşkın gölünde olan.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?