Yahudiler-Araplar ve Bizimkiler

Yahudiler-Araplar ve Bizimkiler
31-10-2023

Filistin meselesi ile ilgili Avrupa’daki Müslümanların, Avrupa’nın tavrı karşısında hayal kırıklığı yaşıyorlar. 

Federal Başbakan Olaf Scholz savaşın hemen başında İsrail’e giderek destek verdi ve bununla yetinmeyerek, biz Almanya olarak İsrail’in güvenliğinden sorumluyuz açıklamasını yaptı.

Olaf Scholz yine mecliste hükümet açıklamasında (Deutschland hat nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels) Almanya'nın tek bir yeri var, sadece İsrail'in yanında yer almak.

Bütün bu açıklamalar yapılırken buradaki İslami kuruluşlar ve Müslümanlar ne kadar Filistin meselesine vakıflar veya geçmişte Almanya’da Yahudilere yapılanlardan haberdar?

Her şehirde bir Yahudi anıtı ve mezarlığı var, ne olmuşta her 9 Kasım’da bütün Almanya’da anmalar yapılıyor.

Dün mazlum olan soykırıma uğrayan Yahudiler bugün neden çok acımasız bir şekilde aynı acımasızlığı kuzenleri olan Araplara uyguluyorlar. 

Arapların sessizliği bir çaresizlikten mi kaynaklanıyor yoksa, Filistin sorununu İsrail onları yok ederek kökten çözsün isteyerek bekliyorlar mı?

Araplar ülkeleri bilhassa Mısır, Ürdün ve Sudi Arabistan Filistin meselesini bir yük olarak görüyorlar ve bu yükten kurtulmak istiyorlar. 

Ve onun için seslerini çıkarmıyorlar.

Bütün Gazze yok edilirse, Filistin meselesi kapanmış olur ve Araplar rahat ederler.

Zaten Batı Şaria İsrail’in kontrolünde?

Savaştan önce Arap ülkeleri İsrail ile İbrahim’i adı altında anlaşmalar yapıyorlardı ve karşılıklı büyükelçilikler açıyorlardı ve çok da memnundular.

Filistinliler bütün bu anlaşmaları berbat ettiler?

Peki Siyonizm’le bir barış anlaşması yapılamaz mı.

Elbette olur fakat karşısındaki insanı, insan yerine koyarsa.  

İsrail içişleri bakanı Haham Erih Deri, niçin Araplar ’la İbrahimi anlaşmaları yapıyorsunuz sorusuna şu cevabı veriyor: “Arap idarecilerin Yahudilere hizmet etmeleri için, yurdumuza gelmeleri gerekir, onları ortaklarımız gibi ağırlamak zorunda değiliz. Müslümanlarla İsrail arasında stratejik bir birlikteliğin tahakkuk etmesi mümkün değil.

Araplar Musa’nın hayvanları (binitleri) dir, bize düşen hedefe varana kadar sırtlarına binmektir.” Devamla:

“İyi bir semer ve hayvanı hedefe ulaştırmak için lazım olan yemi temin etmek, hayvan sahibinin görevidir. Ama sahibi ona, sadece hedefe götüren vesile olarak bakmalıdır. Binek hayvanının yeri ahırdır, kimse onu evin oturma odasına götürmez.

Kur’an, Müslümanların kitabı kaldığı müddetçe, daima Yahudilerin düşmanı kalacaklardır.” Devamla:

-“Araplar, İbrahim’in cariyesi Hacer’in çocuklarıdır. Onun için Yahudilerin köleleri olmalıdırlar.

Yahudi kavmi Allah’ın seçtiği bir kavimdir, Risaleti (İlahi mesajı) taşımak için vardır.

Bu hakka başka hiç kimse sahip değildir. Kim aksini düşünürse azabı hakkeder.”

Bu düşüncede olan Siyonistlerle barış içinde yapmak mümkün mü…

Siyonizm’in gerçek yüzü budur, barış elini uzatması, hedefe varana kadardır, sonrasında zehirli dişlerini gösterecektir…

Araplar, Yahudi kuzenlerinin rahatsız eden, onların rahatını bozan kardeşleri Filistinlilere çok öfkeliler.

Peki biz Avrupa ve Almanya’da yaşayan Müslümanlar olarak İslami kuruluşların rahatını bozarsak, bizleri de Arap ülkelerinin yaptığı gibi bizi satarlar mı???

Avrupa’daki Müslümanlar korku ve endişe içerisindeler korkumuz sadece içinde yaşadığımız ülkenin aşırı uçları olan ırkçılarla beraber bizden olan kardeşlerimizden?

Hiçbir konuda bize sahip çıkmayan, hiçbir meselemizi dert edinmeyen bu kuruluşlar neden varlar!!!

Kendi içlerinde bile anlaşamayan sürekli arıza çıkaran bu kuruluşlar o çok acizler ki bir basın açıklaması bile yapamıyorlar.

Bir tanesi zaten korkudan KRM’den ayrılmış, diğeri ise Yahudi kardeşini memnun etmek için orada oraya koşarak Synagoge ziyareleri yapıyor. 

Allah’ım aklımı koru, Federal mecliste  (Zukunft muslimischer Wohlfahrtspflege – Sicherstellung des Ausschlusses extremistischer Akteure) yine (Islamfeindlichkeit und antimuslimische Straftaten im dritten Quartal 2023) görüşülüyor hiç kimsenin haberi yok. 

Sizin Arap ülkelerinden farkınız nedir. 

Onlar kardeşlerine sahip çıkmıyorlar, sizde sahip çıkmayarak varlığınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz. 

Bizler asimile olursak sizlerde rahat edersiniz ve bizden kurtulmuş olursunuz?

Acaba siz nerede ve hangi çağda yaşıyorsunuz?

Hıristiyan olan Portekiz’li Birleşmiş Milletler genel Sekreteri António Guterres veya İspanya Sosyal Haklar Bakanı bayan Ione Belarra, kadar bile olamadınız. 

Yazıklar olsun.  

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?