Türk Sanat Müziği Nedir ve Özellikleri nelerdir?

 Türk Sanat Müziği Nedir ve Özellikleri nelerdir?
20-02-2024

Değerli Okurlar;

              Bu yazımda sizlere Türk Sanat Müziğimiz hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Keyifle okumanız dileği ile;      

         Solo olarak ya da koro ile belli bir makamda okunan, kökleri 10. yüzyıla kadar dayanan klasik müziğe Türk sanat müziği diyoruz. Bu müzik türümüzün bazı özellikleri vardır ve şu şekilde sıralanır. Her şarkı belli bir makamda okunur. Şarkılarda hem ilahi hem de beşeri aşk anlatılır. Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 100 makam vardır. Tambura, tulum, nağara ve zilli maşa, Türk sanat müziğine özgü enstrümanlardan bazılarıdır.

           Günümüze kadar ulaşan Türk Sanat Müziği Makamlarından en göze çarpanlarını belirtmek gerekirse; Kürdili Hicazkar Makamı, Buselik Makamı, Uşşak Makamı, Hicaz Makamı, Neva Makamı, Uzzal Makamı, Çargal Makamı

           Türk müziği, Türklerin Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde belirginleşen müzik tarzı olarak bilinmektedir. Ülkemizde halen Türk Sanat Müziğine ilgi devam etmektedir.

           Türk Sanat Müziğinin Şarkı, Aranağme, Gazel, Taksim, Peşrev, Medhal, Saz Eseri, Semai, Beste, Kar, Kar-ı Natık ve Fasıl gibi türleri vardır. Eğlence Müziği olan türler ise; Sirto, Longa, Çiftetelli, Mandra, Kanto, Tavşanca ve Köçekçedir.

            Türk Sanat Müziğindeki başlıca çalgılardan bahsetmek gerekirse; kanun, keman, ney, tanbur, ud, lavta, klasik kemençe, rebab, santur, kudüm, def ve zildir. Doğaçlama bir tür olan gazel için kullanılan ve çalgısal-vokal ayrımına göre ortaya çıkan kategoriye sözel taksim adı verilmektedir.

            Türk musikisinin genel özelliklerinden biri de temel sazın tambur olmasıdır. Bunu da musikimizin temeli olarak kabul eden ilk kişi Kantemiroğlu'dur.

               Ülkemizde isim yapmış Türk Sanat Müziği Sanatçılarından Bazıları;

Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Melihat Gülses, Mustafa Sağyaşar, Umut Akyürek, Faruk Tınaz, Nigar Uluerer, Güzide Kasacı, Perihan Altındağ Sözeri, Güneri Tecer, Muazzez Ersoy, Faruk Tınaz, Hüner Coşkuner, Nesrin Sipahi, Alaattin Yavaşça, Yaşar Özel, Müzeyyen Senar, Rüştü Şardağ, Abdullah Yüce, Hamiyet Yüceses, Ahmet ÖZHAN, Behiye Aksoy, Safiye Ayla, Nalan Altınörs, Münir Nurettin Selçuk, Belkıs Özener, Samime Sanar ve daha birçok değerli sanatçımız mevcuttur.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?