Ah Keşke Zamanda Yolculuk Mümkün Olsaydı?

Ah Keşke Zamanda Yolculuk Mümkün Olsaydı?
30-01-2024

Zamanda yolculuk yapmak tüm zamanların en önemli hayali olmuştur. Zamanda yolculuk hızla geçen yıllara meydan okumak ve zaman içinde istediğimiz gibi hareket edip, geçmişe veya geleceğe doğru gitme isteğimizin oluşturduğu bir hayalin ürünüdür. Zaman yolculuğuyla ilgili birçok bilimsel düşünce mevcuttur. Bu düşüncelerden en ünlüsü "Büyükbaba paradoksudur." Bir şahsın zaman içinde geriye gitmesi nedeniyle bilmeden, kazara büyük ebeveynlerinin bir araya gelmesini engellemesi sonucunda söz konusu zaman yolcusunun hiç doğmadığı paradoksunu yaratacaktır.  Zamanda yolculuk fikri insana çok güzel gelmektedir. Ancak her şeyden önce en önemli soru şu olmalıdır. Zamanda geriye doğru nasıl yolculuk yapabiliriz? Bu soru tüm zamanların hala çözümlenememiş en önemli sorusu olmaya devam etmektedir. Zamanda gerçekten yolculuk yapabilseydik bu bizim için inanılmaz bir deneyim olurdu. Çoğumuz zamanda geriye dönüp geçmişte yaşadığımız birçok olayı ve hatalarımızı değiştirmeyi çoğu kez istemişizdir. Şimdi geçmişe bir gidebilseydim kesinlikle şunları yapmazdım. Şu şöyle olsaydı. Asla böyle olmazdı. Keşke şu şekilde davransaydım her şey daha güzel olabilirdi. Hepimizin ah şimdiki aklım olsaydı diye başladığımız birçok serzenişimiz ve pişmanlıklarımız elbette olmuştur. Bazı bilim insanları zamanda geleceğe doğru yolculuğun mümkün olabileceğini iddia etmektedirler. Hatta geleceğe yolculuk yapmak atom altı parçacıklarını kullanan bazı bilim adamlarının da kanıtlandığını duymaktayız. (Eğer kısa ömürlü bir atom altı parçacığın daha uzun süre yaşadığı gözlemlenirse, bu onun hızlandırılmış bir hızda geleceğe seyahat ettiğini göstermektedir.) (Zamanda yolculuğun mümkün olup olmadığı konusunda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Arık, gerçekleştirilen deneylerin bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi bir zaman yolculuğunun mümkün olmadığını, sadece zamanın termodinamik tarafında yaşanan bir gelişme olduğunu belirtmektedir.) Zaman, göreceli bir kavramdır. Aristo'ya göre zaman hareketin bir eseri olarak ortaya çıkmıştır o halde zaman hareketin bir ürünüdür diyebiliriz. Zaman fikri görelilik kuramında da benzer şekilde mekân ile birlikte incelenmiştir. Geleceğe yolculuk, Einstein'ın zamanın her zaman yalnızca tek bir yönde olabileceğini, yani zamanın yalnızca ileriye doğru aktığı görelilik teorisiyle de tutarlıdır. Dolayısıyla geleceğe yolculuk fikri hiçbir fizik kuralını da ihlal etmemektedir. Bu günkü bilimsel veriler ışığında biliyoruz ki geçmişe doğru zamanda yolculuk mümkün değildir. Zaman geriye doğru değil, ileriye doğru akmaktadır. Daha doğrusu, geçmişe doğru yolculuk, bir sonucun her zaman bir nedenden önce geldiğini belirten nedensellik yasasını da ihlal etmektedir. Sebep olmadan, sonuç olamayacağını ve doğadaki her olayın sebep sonuç silsilesiyle oluştuğunu bilmekteyiz. Öyleyse geçmişe yolculuk yapmak, bir anlamda geleceği hatırlamak olacaktır. Ayrıca hepimizin bildiği bir örnek olarak, bir katilin, bir kişiyi vurmayı planladığını düşünün. Ancak bu katilin kurbanı, katil tarafından vurulmadan ölürse bu bir tutarsızlık olmaz mı? Bu nedenle geçmişe doğru zamanda yolculuğun imkânsız olduğu düşünülmektedir. Ancak durumun bu şekilde olması zamanda geçmişe gitme fikrinin de sonunu getirmez. Herkes istediği gibi düşünebilir. Gelecek ancak hayal eden beyinler sayesinde gelişerek şekillenir. Bu sebeple düşünen beyinler ancak gerçeği bulabilir ve zamanın ötesine geçmeyi başarabilir. Örneğin bir teoriye göre biz dünyada normal yaşantımıza devam ederken ışık hızında hareket edebildiği varsayılan bir araç içinde seyahat eden insanların bulunduğu aracın hızı ışık hızına yaklaştıkça geleceğe doğru yolculuk yapabileceği düşünülmektedir. Bu aracın hızı ışık hızına eşit olduğunda ise zamanın duracağı ve tam anlamıyla geleceğe doğru geçiş yapabilineceği varsayılmaktadır. Peki bu yolculuk esnasında seyahat ettiğiniz aracın hızı ışık hızını da geçebilirse ne olur? Bu durumda, bulunduğunuz zamanın geriye doğru gitmeye başlayacağı varsayılabilir mi? Yani ışıktan daha hızlı seyahat ettiğinizde, bu sefer de geçmişe yolculuk ediyor olabilir misiniz? Şimdilik ışık hızında ya da daha hızlı seyahat etmek mümkün olmadığından bu sorular henüz kanıtlanamamaktadır.

Şimdiki bilgimize ve teknolojimize göre şu anda geçmişe veya geleceğe doğru bir zaman yolculuğu yapmak mümkün değildir. Ancak zamanda yolculuk fikri, günümüzün bilimsel ve teorik araştırmalarının konusu olmaya devam etmekte ve bu fikir bizleri fazlasıyla heyecanlandırmaktadır. Kim bilir belki bir gün insanlık zamanda yolculuk yapabileceği makineleri icat edilebilir ve ansızın bir gün kapımızın zilini biri çalarak, karşımıza geçip, merhaba ben 1000 yıl sonrasından geldim. Sizin soyunuzdan geliyorum büyük, büyük, büyük dedeciğim, anneanneciğim ben torununuzum diyerek boynunuza hasretle sarılabilir.  Evet bu gelecekten geldiğini söyleyen kişi kim bilir belki de doğru söylüyor olabilir. Bu bir şakaydı lütfen bu ve benzeri kişilere kesinlikle inanmayın. Böyle bir şey şimdilik sadece bir deli saçmasıdır. Böyle bir şeyi iddia eden kişinin deli ya da dolandırıcı olma ihtimali çok yüksektir. Atamızın yolundan ayrılmamış, onun fikirlerini benimsemiş bağımsız ve hür neslimizle gelecekte bir gün görüşmek üzere, Ne mutlu Türküm Diyene.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?