Eğitim

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 2024 YILI KARİYER GÜNLERİ (28-29 MAYIS 2024) DEKAN PROF.DR. HARUN TANRIVERMİŞ İLE ROPÖRTAJ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 2024 YILI KARİYER GÜNLERİ (28-29 MAYIS 2024)  DEKAN PROF.DR. HARUN TANRIVERMİŞ İLE ROPÖRTAJ
02-06-2024 20:30
02-06-2024 20:36
Google News

Sayın Hocam.

 

Öncelikle bize Fakültenizi ve bölümlerini kısaca tanıtır mısınız?

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 26 Ağustos 2014 tarihinde kurulmuş ve 2015 yılında da bölümlerinin akademik yapılanması tamamlanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da sigorta, finans ve benzeri endüstriler ve meslek dalları hakkında mevcut riski değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel yöntemleri uygulayan bilimsel bir disiplin olan Aktüerya Bilimleri Bölümü lisans programına ilk defa öğrenci alınmıştır. Daha sonra Lojistik Yönetimi Bölümü ve son olarak da Dijital Oyun Tasarımı Bölümü kurulmuştur. Bu bölümlerin yapılandırılmasına ve lisans programlarına öğrenci alımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde çok ciddî taşınmaz mülkiyeti, değerleme, vergileme, kentsel gelişme, konut ve yerleşim sorunları mevcuttur. Bu alanlardaki bilgi birikimimiz ile başta komşu ve akraba ülkeler olmak üzere birçok ülke ile iş birliği yapma, ortak program ve proje uygulama arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim.

 

Bölümünüzün gelecekteki hedefleri arasında Kariyer Günleri etkinliklerinin yeri nedir? Bu tür etkinliklerin eğitim kalitesini artırma ve öğrencileri sektöre hazırlama konusunda nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsunuz?

Fakültemizin temel özelliklerinden biri, teorik bilgiler yanında gerçek yaşamda gözlenen sorunlara odaklanma ve kapsamlı beceri gelişimi ile birleştirilen araştırma ve uygulama odaklı dersler ve proje çalışmalarının birlikte yürütülmesidir. Fakültemiz Bölümlerinin hedefleri arasında; öğrencilerimizin uygulama becerilerinin artırılması, başka üniversitelerle değişim ve yurtdışında belirli dönemlerde ders alma, araştırma ve staj yapma imkânlarını içeren değişim programlarından yararlanması yer almaktadır. Öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra sektörde uzman, yönetici veya lider pozisyonlarda kendilerine yer bulabilmeleri hedeflenmektedir. Bu tür etkinlikler hem eğitim kalitesini artırma hem de öğrencileri sektöre hazırlama konusunda kritik bir rol oynamaktadır.

Öncelikle Kariyer Günleri etkinlikleri, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikle birleştirme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca sektör profesyonelleriyle tanışma, onların deneyimlerinden faydalanma ve güncel sektör trendleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler aldıkları eğitimi, iş dünyasında nasıl kullanacaklarını öğrenmekte ve mezuniyet sonrasında karşılaşacakları iş ortamına daha iyi hazırlanmaktadırlar. Ayrıca Kariyer Günleri etkinlikleri, öğrencilere geniş bir network oluşturma fırsatı da vermektedir. İş dünyasından gelen konuk konuşmacılar ve düzenlenen paneller, açılan tanıtım stantları öğrencilerin potansiyel işverenlerle tanışmasına, staj ve iş fırsatları hakkında bilgi sahibi olmasına imkân sağlamaktadır. Bu tür bağlantılar, öğrencilerin kariyer planlarını şekillendirmelerinde ve doğru yönlendirilmiş adımlar atmalarında önemli bir rol oynaktadır. Bunun yanı sıra, Kariyer Günleri etkinlikleri bölümümüzün sektörle olan iş birliğini de güçlendirmektedir. Sektör temsilcileriyle kurulan yakın ilişkiler, eğitim programlarının kapsamlarının güncel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesine ve sektör beklentilerine uygun yetkinliklerin kazandırılmasına yardımcı olmaktadır. Sektör temsilcileri tarafından yapılan tanıtımlar ya da sunumlarda iş, proje ve uygulama deneyimlerini paylaşması sayesinde öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri meslekî prensiplerini sektör uygulamaları ile de ilişkilendirebilmektedirler. Sektördeki yenilikler, sorunlar ve güncel gelişmeler paylaşılmakta, böylece akademik taraftan da sektör ile daimî olarak kurulan dirsek temasları sayesinde sektörel ihtiyaçlar ya da sorunlara yönelik olarak güncel ve geçerli bilgilerle eğitim içerikleri güncellenmektedir. Böylece, eğitim kalitemiz sürekli olarak iyileştirilmekte ve öğrencilerimiz de mezun olduktan sonra iş dünyasında daha rekabetçi ve başarılı bireyler olarak yer almaktadır.

Kariyer Günleri sırasında sağlanan staj ve iş imkânlarının öğrencilerin kariyer planlarına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu imkânları artırmak için hangi adımları atıyorsunuz?

Kariyer Günleri sırasında sağlanan staj ve iş imkânları, öğrencilerimizin meslekî gelişimlerini hızlandırmada kritik bir işlev görmektedir. Öncelikle, staj ve iş imkânları öğrencilerimize teorik bilgilerini pratikte uygulama imkânı sağlamaktadır. Finans, inşaat ve gayrimenkul sektörleri, geniş bir yelpazede uzmanlık gerektiren bir alan olup öğrencilerimizin sınıfta öğrendikleri bilgileri iş dünyası projelerinde tecrübe etmeleri büyük bir değer taşımaktadır. Staj yapan öğrencilerimiz sektörün dinamiklerini, çalışma prensiplerini ve profesyonel beklentileri daha iyi anlayabilmektedirler. Bu deneyimler, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerinde ve hangi alanlarda uzmanlaşmak istediklerine karar vermelerinde yardımcı olmaktadır. Kariyer Günleri etkinlikleri sırasında sağlanan bu staj ve iş imkânları, öğrencilerimizin sektörel paylaşım ağlarını genişletmelerine de imkân sağlamaktadır. Sektörün önde gelen firmalarıyla kurulan bağlantılar, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırmakta ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamaktadır.

Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programları uluslararası düzeyde arazi, altyapı, gayrimenkul, yapım yönetimi ve çevre alanlarında en saygın eğitim, meslek ve akreditasyon kurumu olan Lisanslı Uzmanlar Kraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) tarafından ilk mezunlarımızı da kapsayacak şekilde akredite edilmiştir. Daha sonra merkezi ABD’de olan Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği (International Facility Management Association – IFMA) tarafından ikinci olarak tesis ve gayrimenkul yönetimi alanlarında Bölümümüz Programlarının yeterliliği teyit edilmiş ve son olarak da Gayrimenkul Meslekleri Avrupa Derneği (CEPI) tarafından Bölümümüz Programları üçüncü defa akreditasyon almıştır. Halen ülkemizde devlet üniversiteleri içinde lisans ve lisansüstü programları uluslararası düzeyde üç farklı kurum tarafından akredite edilmiş ilk ve yegâne akademik birim Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’dür.   

Uluslararası akreditasyonun da bir gereği olarak programlarımız sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Kariyer Günleri etkinliklerimiz, kamu-özel kuruluşlarla iş birliğimiz ve proje çalışmalarımız da hem ulusal hem de uluslararası başarımızın temelini oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kamu ve özel kurumları tanımaları için yaz stajları ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilmekte ve mezunlarımızın kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına imkân sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin staj süresince gösterdikleri performans, kendilerinin işverenler tarafından tanınmasını ve gelecekteki iş başvurularında avantajlı konuma gelmelerini mümkün kılmaktadır.  

Bölümlerimiz inşaat, gayrimenkul ve finans sektörü işletmeleri başta olmak üzere bütün kamu ve özel kurumlara daha yakın iş birlikleri kurmaya özen göstermektedir. Bu iş birlikleri sayesinde öğrencilerimize daha fazla staj ve iş fırsatı sunma imkânı olmaktadır. Öğrencilerimizi, sektördeki staj ve iş imkânları hakkında da düzenli olarak bilgilendirmekteyiz. Kariyer Günleri etkinliklerinde öğrencilerimizin firmalarla doğrudan iletişim kurmalarını teşvik ediyor ve başvuru süreçleri hakkında da kendilerine rehberlik sağlıyoruz. Mezunlarımızla düzenli olarak iletişim içinde olarak, onların kariyer gelişimlerini takip ediyor ve mevcut öğrencilerimize mentorluk yapmalarını teşvik ediyoruz. Bu sayede, mezunlarımızın tecrübelerinden faydalanarak yeni mezunlarımıza yol gösterebiliyoruz. Bu imkânları artırmak için sektörle olan iş birliklerimizi sürekli geliştirmekte ve öğrencilerimize de en iyi fırsatları sunmak için çalışmaktayız. Bu çabalarımız, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere adım atmaları için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Kariyer Günleri kapsamında sektör temsilcileri ile yapılan işbirlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerinizin yurt içi- yurt dışı profesyonel kariyer hedeflerini belirleme konusunda sunduğunuz destek ve imkânlar nelerdir?

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğrencilerimize teorik ve uygulama açısından güçlü bir eğitim içeriği sunmaktadır. Bütün eğitim-öğretim altyapısının yanı sıra öğrencimizin mezun olup profesyonel hayata geçmeden önce kariyer hedeflerini belirleme konusunda destek vermeyi de önemsiyoruz. Tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor; çalışma hayatında kendisini mesleki açıdan nelerin beklediğini, ne yönde ilerleyebileceğini, kendini hangi fırsatların beklediğini bilen öğrenciler çok daha kolay sektörde yerini bulmaktadır. Bu durum bizim istihdam oranımıza da artırmaktadır. Kariyer günleri öğrencilerimizi kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile bir araya gelmelerini hedeflemektedir. Aynı zamanda bölümümüzün de sektördeki bilinirliğinin ve saygınlığının artmasına neden olmaktadır. Böylece öğrencilerimiz iş dünyasını yakından tanımakta ve kendi kariyer hedefleri doğrultusunda değerlendirme fırsatı yakalamaktadırlar.

Bizler Türkiye’ye nitelikli insan kaynağı sağlama noktasında katkıda bulunmaya, gençlerimizin kariyer gelişimlerine yön vermede gerçekleştirilecek etkinliklerde rol almaya devam edeceğiz.

Kariyer Günleri etkinliklerinin mezun öğrencilerin sektördeki başarılarına olan etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu etkinlikler mezunların hangi alanlarda öne çıkmasına yardımcı olmaktadır?

Sektör temsilcileri ile oluşturduğumuz yakın koordinasyon ve iş birliği sayesinde Fakültemiz Bölümleri ve Programlarını tanıtımı konusunda geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz Kariyer Günleri etkinliklerinden yola çıkarak daha hızlı yol aldığımızın farkındayız. Bu çerçevede bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinde işe alımlara ilişkin şartlara; veri analisti, aktüerya ve risk analizi, değerleme, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, tesis ve gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı ile varlık yönetimi uzmanlığının ilave edilmesi, Fakültemiz Bölümleri mezunları için oldukça önem arz ettiği gibi mezun öğrencilerimiz için de değerli birikimlerini etkili bir şekilde kullanabilecekleri yeni alanlar olması bakımından da önemlidir. Öğrencilerimizin kamu sektörü kadar özel sektörde de çalışma imkânlarının genişletilmesine ilişkin çalışmalarımız mevcuttur. Özel sektörün sunmuş olduğu iş fırsatlarının kamuya nazaran daha geniş bir alana hitap etmesi bizim bu alanda daha çok etkileşimde bulunmamız gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray38102+66
2Fenerbahçe3899+68
3Trabzonspor3867+19
4Başakşehir FK3861+14
5Kasımpaşa3856-3
6Beşiktaş3856+5
7Sivasspor3854-7
8Alanyaspor3852+3
9Çaykur Rizespor3850-10
10Antalyaspor3849-5
11Gaziantep FK3844-7
12Adana Demirspor3844-7
13Samsunspor3843-10
14Kayserispor3842-13
15Hatayspor3841-7
16Konyaspor3841-13
17MKE Ankaragücü3840-6
18Fatih Karagümrük3840-3
19Pendikspor3837-31
20İstanbulspor3816-53
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ