Ödüllü Bir Eser

Ödüllü Bir Eser
22-10-2023

GİRİŞ…

Bugünkü makalem ödüllü bir esere ilişkin olacak.

Daha önce nice nitelikli esere imza atmış değerli araştırmacı ve hukuk insanı Av. Samet Özdemir’in son eseri “Mukavemet (Bir Millî Mücadele Romanı)” başlıklı.

Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen "Millî Mücadele" konulu roman yarışmasında birincilik kazanmıştı.

Hazırlanma aşamasında da kısmen koordine içinde olduğum bahse konu müstesnâ ve ödüllü eseri için Sayın Özdemir adına gurur duyduğumu ve tekraren tebriklerimi belirtir, latif ifadelerle imzalı olarak tarafıma gönderdiği eseri için de kendisine çok teşekkür ederim.

ESER HAKKINDA…

"Halide Onbaşı" olarak da bilinen Türk yazar, siyasetçi, öğretmen ve akademisyen, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un İngilizler tarafından işgâli sonrasında İngilizlerin kontrolündeki sözde mahkemeler tarafından verilen ve esir İngilizlerin elindeki esir Padişah Vahidettin tarafından da idam kararları onaylanan ilk altı kişi (Mustafa Kemâl Paşa, Kara Vâsıf, Ali Fuat Paşa, Ahmet Rüstem, Dr. Adnan ve Halide Edib) arasında yer alan Halide Edip Adıvar (1884-1964), İstiklâl Harbi hatırâlarını anlattığı eserine “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adını vermişti. Fakat I. Dünya Savaşı’ndan harap ve bîtap çıkan, buna rağmen İstiklâl Harbi’ne girişen Türk milleti için bu mücâdele “Türk’ün ateşle imtihanı”ndan çok daha öte bir durumdu.

Son derece meşrû bu harbin ve mücâdelenin iki temel unsuru mevcut olup diğer şeyler bu ikisinden sonra geliyordu: dirayetli komutanlar ve secaatli [1] askerler.

İstiklâl Harbi komutanlarının tamamı I. Dünya Savaşı'nda rüştünü ispat etmiş, kahramanlıklarıyla nam salmış başarılı komutanlardı.

Şanlı Millî Mücadele'nin dirâyetli askerî ve siyasî lideri Gazi ve Müşir Başkumandan Mustafa Kemâl Paşa ise Trablusgarp Savaşı'nda ve I. Dünya Savaşı'nda nice cephelerde çarpışmış, çeşitli zaferler kazanmış, birçok kez gazi olmuş, göğsünü madalyalarla doldurmuş, dostları bir yana düşmanları tarafından dahi bir askerî dehâ kabul edilmiş ve saygı görmüş komutandı.

İngilizlerin II. Dünya Savaşındaki üst düzey komutanlarından (ve I. Dünya Savaşı’nda da başarılı görevler yapmış) Mareşal Bernard Montgomery (1887-1976) hatıralârında Mustafa Kemâl Paşa’nın, I. Dünya Savaşı’na iştirak eden tüm devletler genelinde cephelerde aktif olarak görev yapmış yedi müstesnâ komutandan biri olduğunu belirtir. Mustafa Kemâl Paşa, I. Dünya Savaşı'ndaki bu başarılı askerî kariyerini Şanlı Millî Mücadele’de başarılı bir askerî ve siyasî liderlikle daha da yukarılara taşımıştır. Şanlı Zaferi takip eden ve önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet sonrasında ise artık ebediyete irtihâl edene dek sürecek olan bir kurucu liderlik söz konusu olacaktır.

En üst rütbelisinden en düşük rütbelisine kadar bütün subaylar, I. Dünya Savaşı'nda pişmiş, harbin bütün inceliklerini de öğrenmişlerdi. Türk milleti ise yüzyıllardır askerdi. İstiklâl Harbi işte bu iki büyük gücün yani dirâyetli ve zeki Türk komutanları ile Türk milletinin ortak iradesinin sentezi sonucu müstesnâ bir zaferle taçlanmıştır.

Sayın Özdemir bu başarılı çalışmasında Şanlı Millî Mücadele'nin binlerce kahramanı içinden Sami, Bekir, Halil ve Hilmi isimli dört öğrencinin I. Dünya Savaşı'ndan sağ-salim çıktıktan sonra, İstiklâl Harbi cehenneminde yaşadıkları, sevinçleri, üzüntüleri, kederleri, mutlulukları, galibiyet ve mağlubiyetleri, ümitleri ve hayal kırıklıkları ve hepsinden önemlisi Türk milletinin uğradığı zulme karşı “İstiklâl Harbi de dediğimiz şanlı mukâvemeti anlatmıştır.

 

SONUÇ…

Eserin kapak sayfasının üst tarafında “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına Armağan” ifadesi yer almakta. Sayın Özdemir, güvenlik ve refah içinde ilelebet payidar olmasını hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin 100. Yılı için çok anlamlı bir çalışmayı hayata geçirmiş. Eser, aldığı ödül ile de hak ettiği karşılığı almış.

Bu müstesnâ eserin okurunun bol olması, eserin darısının da zengin dimağlı ve geniş ufuklu yazarının müteakip başarılı çalışmalarına olması dileklerimle….

© 2023. Bu makalenin / yazının içeriğinin telif hakları yazarına ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği kaynak gösterilerek yapılacak kısa alıntılar ve yararlanma dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

 

SONNOT:

[1] Şecaat: Yürekli olma, yiğitlik.  Savaşta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak üstün değerleri korumaya yönelten ruhsal yetenek anlamında bir ahlâk terimi.

 

KAYNAK:

---; Mukavemet / Bir Millî Mücadele Romanı, https://www.imge.com.tr/kitap/mukavemet-bir-milli-mucadele-romani-samet-ozdemir-9786057817631, Erişim Tarihi: 19.10.2023.

---; Mukavemet - Bir Millî Mücadele Romanı, https://www.kitapyurdu.com/kitap/mukavemet-bir-milli-mucadele romani/661413.html, Erişim Tarihi: 19.10.2023.

Özdemir, Samet; Mukavemet (Bir Millî Mücadele Romanı)”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2023,  Erişim Tarihi: 19.10.2023.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?